REGULAMENT CONCURS 

 1. Organizator

Concursul este realizat de către compania RADBURG CENTER SRL., cu sediul pe Nr. 2A, SLOBOZIA SUCEVEI, Jud. SUCEAVA, cod unic de înregistrare RO25496873, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J33/312/2014.

 

 1. Perioada de desfășurare

Concursul se desfășoară în perioada 15-28 Februarie 2023, datele de începere sau finalizare putând fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința organizatorului. Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe pagina de Instagram, Facebook dar și pe site-ul www.radburg.ro.

 

 1. Locul de desfășurare al concursului

Concursul se organizează și desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginilor de Instagram – @radburgtyres și Facebook – Radburg.

 

 1. Dreptul de participare la concurs

În cadrul concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

 

 1. Premiul

Premiul concursului este oferit de către RADBURG CENTER SRL și constă în 2 voucher e de 300 de lei, câte unul pe fiecare platformă (Facebook și Instagram) pentru achiziții de pe site-ul www.radburg.ro. Câștigătorul va fi extras în data de 1 Martie 2023 prin intermediul website-ului https://commentpicker.com/. Câștigătorul va fi anunțat în aceeași zi pe paginile de Facebook și Instagram.

 

 1. Condiții participare

Pentru a intra în cursa pentru câștigarea unui voucher de 300 de Lei,  participanții trebuie să:

Facebook

 1. Like la pagina de Facebook Radburg;
 2. Tag la 3 prieteni, in comentariu la postare; 
 3. Share la concurs pe pagina ta de Facebook.

 

Instagram

 

 1. Follow la pagina de Instagram Radburg;
 2. Share & Tag la 3 prieteni; 
 1. Regulamentul Concursului

7.1. Deciziile de acordare a premiului aparțin în totalitate proprietarului brand-ului Radburg. 

7.2. Vârsta minimă pentru participare este de 18 ani. Pentru participanții minori, regulamentul campaniei impune ca aceștia să aibă acordul unui părinte, tutore sau persoană responsabilă legal a acestora.

7.3. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului regulament.

7.4. Vor fi eligibili pentru extragere doar participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs. Dacă din cauza setărilor de confidențialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alți participanți, organizatorul își rezervă dreptul de a nu include participantul aflat în această situație in concurs.

7.5. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula participarea concurenților care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj licențios sau a căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.

7.6. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către organizator, rezultă că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități. Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

 1. Scopul

Scopul procedurii este de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către firma RADBURG CENTER SRL prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată, procedura protejează dreptul la viața intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate de Operator.

 1. Securitatea si confidențialitatea datelor

Datele prelucrate de către operator sunt stocate într-o bază de date computerizată proprie, la care au acces doar angajații. Operatorul își ia angajamentul să nu înstrăineze niciunei terțe parți aceste informații și să nu le folosească în alte scopuri decât cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurată prin intermediul parolelor sistemului informatic și lipsa accesului extern la baza de date. Mai multe informații despre politica de confidențialitate și protecție a datelor RADBURG CENTER SRL poti gasi aici -> https://www.radburg.ro/politica-confidentialitate/